ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗