สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานอำนวยการการสอบสัมภาษณ์
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพุทธศักราช
๒๕๕๗ โดยมีนายพงศ์เฉลิม  เปาริก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพร.(ผู้แทน สพฐ.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ อาคารศาลา
รักษ์ปทุม บริเวณศาลากลาง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗