ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปท.๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗