งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
โดยนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ และนายวิเชน โพนชนุกูล เลขามูลนิธิไทยรัฐเยี่ยมชม นิทรรศการ ในงานนี้
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ นำคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ในครั้งนี้ นายสุชาติ แก้วฉาย รับวุฒิบัตรผู้บริหารดีเด่นของกลุ่มลุ่มเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะครู
และนักเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๗