พิธีเปิดป้ายและรับมอบห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
รับมอบห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) จากมูลนิธิแอมเวย์ โดยมี
นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหาร
มูลนิธิและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกุล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงาน โดยมูลนิธิแอมเวย์
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗